språk

Språktrening rett hjem 

Digital språktrening utføres via videokonferanse og skal bidra til betydelig større forbedring av språkfunksjonen. Ventetid, reisetid og kostnader kan bli mindre mens tilbudet kan passe bedre til pasientens hverdag uavhengig av hvor de er.

Formålet med tjenesten er å hjelpe pasienter med hjerneslag til å uttrykke seg muntlig, skrive, lese og forstå tale. Intensiv språktrening skjer gjennom videokonferanse og skal bli et tilbud som er et supplement til vanlig behandling. Pasienten får lånt en bærbar PC fra Sunnaas sykehus hvor videokonferanser blir brukt for å forbedre språkfunksjonen. Resultatene fra dette prosjektet viser at telerehabilitering er effektiv og brukerne er fornøyde. På grunn av logopedmangel og covid-19, har mange afasipasienter ikke fått nok språktrening og derfor er det et stort behov for denne tjenesten. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar