leddgikt

TANGO

Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus har utviklet en innovativ teknologiløsning for hjemmebasert rapportering for pasienter med inflammatoriske leddsykdommer. Målet med TANGO-prosjektet (Tettere oppfølging av leddsykdom via Internett i GoTreatIT) er å øke kvalitet på pasientbehandlingen og redusere ventetid.

Internettløsningen GoTreatIt benyttes til pasientrapportering og vil kunne brukes på pC, nettbrett eller mobiltelefon. Målgruppen for tjenesten er pasienter med spondyloartritt og leddgikt. Løsningen legger til rette for at pasientene kan kontinuerlig rapportere inn om utviklingen i sykdommen. Med oppdater data om sykdomsbildet hos pasienter vil det bli enklere for helsepersonell å vurdere og planlegge behandlingsforløpet. Det sikrer tett oppfølging, god og riktig behandling. Prosjektet ble startet i 2017, og er forventet avsluttet høsten 2021. 

Nyttige lenker