Arm med bandasje

Telemedisinsk sårbehandling

Namsos kommune har siden 2018 testet ut videooppfølging for personer med sårproblematikk. Det har bidratt til å redusere pågangen på sårpoliklinikken og effektivisere behandlingstilbudet.

Sårpoliklinikken, som er drevet av sykepleiere, ble startet opp i 2014. Det ble tatt utgangspunkt i å bemanne for 500 konsultasjoner årlig, men etter kort tid viste det seg at behovet var mye strørre enn først antatt. For å kunne møte etterspørselen ble behandlingstilbudet utvidet med videokonsultasjoner. Ordningen er lagt opp slik at en sykepleier og pasient møtes der pasienten er (hjemme/institusjon), og herfra settes det opp en videokonsultasjon med sårpoliklinikken. Pasienten vil fortsatt få samme behandlingsoppfølging som tidligere, men slipper å reise til sykehuset. Spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeider om ordningen, og med dette når spesialistkunnskapen kommunene. Responsen på tilbudet har vært svært positiv fra både pasienter og ansatte. Namsos, Bindal og Overhalla kommune har vært pilotkommuner for prosjektet, men også Grong kommune og Lierne kommune har begynt å ta i bruk ordningen.

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar