konsultasjon

Telepsykiatri Orkdal DPS

Orkdal DPS har siden 2019 tilbudt videokonsultasjoner til personer over 18 år med angst og/eller depresjon. Det har bidratt til å redusere behandlingsfrafall og timeavlysninger samt øke tilgjengelighet av spesialiserte helsetjenester i distriktene.

Orkdal DPS omfatter et stort opptaksområde, og mange pasienter og ansatte har lang reisevei. Det har ført til at en del pasienter ikke møter til avtalte konsultasjoner og/eller dropper ut av behandlingen. Spesielt gjelder dette for personer over 18 år med angst og/eller depresjon. I 2019 utvidet Orkdal DPS behandlingstilbudet sitt med videokonsultasjoner for denne pasientgruppen. Erfaringer fra utprøvingsprosjektet viser at flere pasienter foretrekker videokonsultasjoner fremfor fysiske møter, og mange pasienter opplever også at det er lettere å etablere kontakt med behandleren over video. Reisetid og belastning i tilknytning til dette har også blitt mindre. Videokonsultasjoner tilbys nå til alle pasientgrupper ved Orkdal DPS. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Leder for FoU-enhet St. Olavs Hospital, Orkdal DPS

Hanne Gro Wenzel

Leder FoU-enheten i St. Olavs hospital, Orkdal DPS
hanne.gro.wenzel@stolav.no