bandasje

Videokonferanse trykksårpoliklinikk

Sunnaas sykehus samarbeider med kommuner om hjemmeoppfølging av pasienter med trykksår ved hjelp av telefon og videokonferanse. Tjenesten gir pasienter mulighet til å få behandling i eget hjem, og sykehuset reduserer antall liggedøgn.

Sunnaas sykehus har siden 2012 testet ut digital hjemmeoppfølging for behandling av trykksår. Tjenesten omfatter råd per telefon og polikliniske videokonferansekonsultasjoner. Prosjektet har erfart at oppfølging hjemme er et godt tilbud, da pasienter slipper mange reiser til sykehuset, og det oppnås et godt samarbeid mellom pasienten, det lokale hjelpeapparatet og sykehuset. Det er nå etablert en videokonferansebasert trykksårpoliklinkk i dagens poliklinikk på Sunnaas sykehus. Et tverrfaglig team bistår pasientene både teknisk og faglig. Sykehuset følger opp pasientene poliklinisk og hjemme hos pasienten i tett samarbeid med ansatte i kommunehelsetjenesten. Samhandlingen foregår via PC-basert videokonferanse og webkamera. Tilbakemeldingene fra pasientene og kommunene er svært gode. Tett dialog og samhandling skaper trygghet god pasienten og helsepersonell.

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar