skype

Virtuelle regionale polikliniske konsultasjoner

Et stort antall av konsultasjonene som pasienter fra Helse Møre og Romsdal HF gjennomfører ved St. Olavs hospital er kontroller av tidligere behandling. Våren 2018 ble «Skype for business» godkjent for bruk i pasientkonsultasjon av Helse Midt-Norge.

Målet for prosjektet er å etablere en virtuell poliklinikk mellom St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal der pasienter kan gjennomføre poliklinisk kontroll ved hjelp av videokonsultasjon mellom foretakene. Pasienten skal utføre forundersøkelser og stedlig besøk ved et sykehus i Helse Møre og Romsdal, men selve konsultasjonen utføres av spesialist som er stedlig ved St. Olavs hospital. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar