baby video

Virtuelt hjemmesykehus for nyfødte

Premature og syke nyfødte har ofte langvarige sykehusinnleggelser som kan oppleves belastende for hele familien. Etter hjemreise kan mange foreldre føler seg utrygge uten den vanlige sykehusstøtten. For å møte behovet har Sykehuset i Vestfold startet med digital hjemmeoppfølging for barn og foreldre.

Virtuelt hjemmesykehus er et frivillig tilbud. Før hjemreise, skal helsepersonellet på sykehuset gjennomføre behovskartlegging for hele familien og gi opplæring til foreldre innen medisinsk kompetanse, utvikling av barnets ferdigheter, teknisk utstyr (sonde, pulsoksymeter og vekt) og digitale kommunikasjonsverktøy.

Etter hjemankomst bruker foreldre digitale verktøy til å rapportere adferd, vektendringer, ammefrekvens, måltider og andre vitale parameter for barnet. Det brukes egen PC eller lånt iPad. Observasjonene eksporteres til barnets journalsystem. Sykepleiere vil gi tilbakemelding via en digital behandlingsplan og videosamtale for oppklarende spørsmål, etter avtale. Kontakten med helsepersonell og rapporteringen, skjer vanligvis med familien to ganger i uken, og for fire uker etter hjemreise.

Forventede gevinster med tilbudet er mange, hvor trygghet og veiledning er hovedmålet for oppfølgingen. Familiene får tilbud om tidligere hjemreise, som kan bidra til bedret logistikk ved at familien er samlet hjemme. En tenker seg at barnet er mindre utsatt for smitte og at familien slipper belastende til og fra reiser for kontroll på sykehuset.

Foreldrene kan bidra til barnets behandlingsplan, som kan fremme egen mestring og gjøre foreldrene til eksperter på sitt barn. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar