Header - hjemmebehandling

Økt livskvalitet og store besparelser ved hjemmebehandling

Nå kan pasienter ved Sørlandet sykehus motta langvarig intravenøs antibiotikabehandling hjemme. Pasienter kan dermed leve et tilnærmet normalt liv under behandling.

Henter inspirasjon fra Danmark

På akuttmottaket i København er intravenøs antibiotikabehandling hjemme en del av pasientforløpet, og danskene har gode resultater å vise til. Marianne Jacobsen, enhetsleder på kardiologisk avdeling på Sørlandet sykehus, dro til København for å lære. Her fikk hun ideen om å starte opp hjemmebehandling med intravenøs antibiotika.

Svært fornøyde pasienter og 1200 liggedøgn spart

Pasientgruppen som mottar tilbudet er svært positive i sine tilbakemeldinger. Det er tryggheten av å være hjemme og muligheten til å stå i arbeid eller studier som trekkes frem som den største gevinsten. Pasientene trekker også frem positive psykiske og ernæringsmessige effekter.

Det er klart at pasienten heller ønsker å være hjemme enn å ligge på sykehus i 6 uker. Spørreskjemaene som vi sender ut til pasientene viser dette helt tydelig, sier Marianne Jacobsen, enhetsleder på kardiologisk avdeling v/Sørlandet sykehus

I 2019 sparte behandlingen sykehuset for 1200 liggedøgn, noe som utgjør en besparelse av 3 sengepasienter hver dag. At pasientene unngår å måtte sykemelde seg fra jobb eller studier under behandling er også en viktig samfunnsøkonomisk gevinst å trekke frem. Muligheten for å kombinere behandlingen med eventuell rehabilitering hjelper også pasienten med å komme raskere tilbake i arbeid.

Behandlingsforløpet er nå innført på alle sykehusets avdelinger, og i dag kan alle pasienter med behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling på Sørlandet sykehus få tilbud om hjemmebehandling.

Hvordan fungerer det?

På hjerteavdelingen har de mange pasienter som må være innlagt opp til 6 uker for å få antibiotikabehandling. For å redusere liggedøgn lånte avdelingen et par infusjonspumper og startet utprøvingen av antibiotikabehandling hjemme.

I starten av utprøvingen stod sykehuset ansvarlig for alle deler i behandlingsforløpet:

  • Å finne og inkludere pasienter
  • Opplæring og utdeling av utstyr
  • Fysisk kontroll og påfyll av medisiner

 

Etterhvert ble flere kommuner i Agder involvert, og sykehuset fikk på plass samarbeidsavtaler med utkantkommuner med store kjøreavstander.

Det var helt essensielt å vise til den sparte kjøreavstanden og de positive gevinstene som pasienten opplevde av behandlingen for å få på plass disse samarbeidsavtalene, sier Jakobsen.

Prosjektet har i dag samarbeid med alle kommunene i Agder. Samarbeidet gjennomføres mellom sykehuset og kommunens hjemmetjeneste, hvor hjemmetjenesten gjennomføre fem besøk til pasienten i uken. Samhandlingen mellom sykehuset og kommunene gjør at pasientene slipper daglige turer på sykehuset for kontroll og påfyll av medisiner. Samarbeidet mellom sykehuset og kommunene er et perfekt eksempel på god samhandling. Sykehuset har tatt initiativet og startet opp tjenesten, men nå som kommunene er med, får pasientene det enda bedre, avslutter Jakobsen.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar