Nasjonal webinarserie om digital hjemmeoppfølging

Nasjonalt senter for e-helseforskning hoster en webinarserie om digital hjemmeoppfølging. Gjennom webinarserien ønsker arrangørene å legge vi til rette for formidling av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om digital hjemmeoppfølging.

Nasjonalt senter for e-helseforskning planlegger ca. to webinarer i måneden, og ønsker kommuner, sykehus, fastleger, brukerorganisasjoner og forskere velkommen som foredragsholdere og deltakere. Webinarserien skal være en felles møteplass for primær- og spesialisthelsetjeneste og FoU-miljø.

Målet om å flytte helsetjenesten hjem til pasienten krever blant annet organisatoriske endringer i helsetjenesten, teknisk tilrettelegging og kompetanseheving. Digital hjemmeoppfølging er ofte svært komplekst fordi det involverer flere ulike aktører innen helsetjenesten, og en vellykket innføring fordrer at alle parter endrer sin måte å jobbe på.

Gjennom webinarserien får vi innsikt i arbeidet som foregår ute i kommunene og sykehusene. Forskere vil dele sin forskning, og brukerorganisasjonene vil bringe inn brukerstemmen.

Opptak fra webinarserien og informasjon om kommende webinarer finner du på nettsiden til Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar