Samling 6. november: Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus

6. november gjennomførte InnoMed årets siste samling i Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus. Under følger opptak av samlingen.

 Samlingen ble gjennomført som en hybrid, altså digitalt på Teams og fysisk på Hellerudsletta i forbindelse med EHiN.

 

Tema: brukermedvirkning i digital helsetjenester

  1. Innledning fra InnoMed
  2. Erfaringsdeling fra prosjekter som har etablert digital hjemmeoppfølging i drift
  3. Digitale helsetjenester til pasienter med kreft - Andreas Høiaas, Kreftforeningen
  4. Brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester - Megan Bradway, Norsk senter for ehelseforskning
  5. Avslutning

 

Opptak

Dokumenter

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar