Webinar om smidig arbeidsmetodikk

InnoMed avholdte høsten 2021 et webinar om smidig arbeidsmetodikk. Opptaket fra webinaret følger under.

De siste årene ser vi at metodene for smidig arbeidsmetodikk har fått stor utbredelse i offentlig sektor, hvor både Skatteetaten, Statens Pensjonskasse, NAV og Lånekassen har tatt inn smidig metodikk i en eller annen form. Ideen om smidig er høyaktuell i diskusjoner rundt modernisering av offentlige helsetjenester i Norge.

InnoMed avholdte den 17.nov et webinar om dette viktige teamet. Webinaret ble avholdt av Ali Rana og Richard Åstrand som begge jobber i PA Consulting. Ali er ekspert i smidig og har bred erfaring med smidig arbeidsmetodikk fra offentlig sektor. Han ga en innføring i smidig arbeidsmetodikk og trakk frem konkrete eksempler på hvordan aktører innenfor offentlig sektor bruker prinsipper fra den smidige metoden for å imøtekomme innbyggerne sine behov. Richard har lang fartstid i offentlig sektor, senest som Direktør for Digital Transformasjon og IKT i Oslo kommune, med et spesielt ansvar for helsesektoren og digitale innbyggertjenester. Her har han blant annet vært involvert i digitale prosjekter relatert til utbredelse av velferdsteknologi, forenkling og sanntidsdata til kommunal akutt døgnenhet og utvikling av ulike løsninger for håndtering av pandemien. Han fortalte om hvordan stramme prosjekter skapte involvering og forankring gjennom å adoptere smidige metoder.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar