Webinar om videokonsultasjoner

Den 25.mai arrangerte InnoMed webinar med videokonsultasjoner som tema.

InnoMed har vinteren 2022 kartlagt bruk av video i de fire regionale helseforetakene. Formålet har vært å avdekke beste praksis med bruk av videokonsultasjoner, og samle inn tips og triks fra de som har lykkes. Vi har undersøkt bruk av video i hele landet ved å samle inn og sammenligne statistikk fra helseforetakene. Videre har vi gjennomført intervjuer med helsepersonell i alle fire helseregioner, med spørsmål om hvordan de har gått frem for å lykkes med implementering av videokonsultasjoner. I webinaret InnoMed presenterte hovedfunn fra undersøkelsen. 

I webinaret ble det også delt erfaringer fra to ulike kliniske miljøer som har tatt i bruk video for konsultasjoner:

  • Johan Aske Lund, overlege HABU v/ Stavanger Universitetssykehus
  • Margrethe Almås Sørhøy, overlege fysiskalsk medisin og rehabilitering v/ Sykehuset i Levanger

 

Opptaket og presentasjonen følger under.

 

Dokumenter

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar