Webinar: Samhandling mellom kommuner og helseforetak

4. oktober arrangerte InnoMed et webinar om samhandling mellom kommuner og helseforetak

Velfungerende samhandling og oppgavedeling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er en forutsetning for at pasienter og brukere skal motta et helhetlig tjenestetilbud. Erfaringene viser at det kan være krevende å få til et slikt samarbeid på tvers av aktører med forskjellig organisering, kultur og arbeidsmetoder. InnoMed har sammenstilt tips, råd og anbefalinger til deg som skal igangsette et samhandlingsprosjekt innen helsesektoren, slik at du kan oppnå positive resultater. Materialet bygger på erfaringer fra prosjekter som allerede har lykkes godt med å skape samhandling på tvers av ulike tjenester og tjenestenivåer.

På webinaret fikk vi gjennomgang av tips og råd til samhandlingsprosjekter mellom kommuner og foretak fra InnoMed. I tillegg delte to prosjekter sine erfaringer med samhandling.

 

Agenda:

  • Intro v/InnoMed
  • Gjennomgang av tips og råd til samhandlingsprosjekter mellom kommuner og helseforetak v/Grete Kvernland-Berg fra InnoMed
  • Erfaringsdeling:
    • Svingdørprosjektet v/Mette Senneseth 
    • Ung Arena+ v/Kari Marthinsen

 

Se opptak fra webinaret her:

 

Dokumenter

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar