Bedre forløp for skrøpelige eldre pasienter i Vestfold

InnoMed støtter prosjektet rettet mot skrøpelige eldre pasienter i regi av Sykehuset i Vestfold.

Målet med prosjektet er å sørge for et bedre forløp for skrøpelige eldre pasienter som legges inn ved Akuttsenteret i Vestfold. Dette planlegges med hjelp av opplevelses- og omgivelsesdesign i form av for eksempel sensorteknologi, farger, lyd og lys i egnet rom i nytt Akuttsenter ved Sykehuset i Vestfold. Dette vil kunne dempe angst, berolige pasienter, øke opplevelsen av selvkontroll og redusere risiko for utvikling av delirium hos skrøpelige eldre pasienter.  

Prosjektet har gjennom arbeidet med InnoMed startet opp forløp ved Akuttmottaket og har utarbeidet gevinstplan, gjennomført nullpunktsmålinger og skal gjøre oppfølgigsmålinger. Videre skal InnoMed bistå med følgende: 

  • Videre detaljering og visualisering, samt implementering, av forløpet 
  • Støtte til forankring av forløp og samarbeid med tilstøtende kommuner 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar

Elin Saga

Kvalitetsrådgiver og stipendiat, Sykehuset i Vestfold
elin.saga.utklev@siv.no
Tlf: +47 45 84 44 72