Bedre forløp for skrøpelige eldre pasienter i Vestfold

InnoMed støtter prosjektet rettet mot skrøpelige eldre pasienter i regi av Sykehuset i Vestfold.

Målet med prosjektet er å sørge for et bedre forløp for skrøpelige eldre pasienter som legges inn ved Akuttsenteret i Vestfold. Dette planlegges med hjelp av opplevelses- og omgivelsesdesign i form av for eksempel sensorteknologi, farger, lyd og lys i egnet rom i nytt Akuttsenter ved Sykehuset i Vestfold. Dette vil kunne dempe angst, berolige pasienter, øke opplevelsen av selvkontroll og redusere risiko for utvikling av delirium hos skrøpelige eldre pasienter. 

Innomed skal bistå med følgende:

  • design av et sømløst forløp for akutt syke eldre med fokus på første fase
  • suksesskriterier for implementering av tiltak 
  • metoder for brukerinvolvering av sårbare målgrupper 
  • identifisering av lavterskel tiltak for forbedring av forløpet, samt identifisering, testing og implementering av ny teknologi 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar

Elin Saga

Kvalitetsrådgiver og stipendiat, Sykehuset i Vestfold
elin.saga.utklev@siv.no
Tlf: +47 45 84 44 72