To hender som holder hverandre. En voksen og ett barn.

Bedre palliativ behandling for barn og unge på Nordlandssykehuset

InnoMed støtter Nordlandssykehuset med å etablere gode tjenesteforløp for barn og unge som får palliativ behandling.

Prosjektet ønsker å bidra til at barna/ungdommene og deres familier får best mulig livskvalitet og får være mest mulig hjemme. 

Det er behov for å etablere gode pasientforløp og samarbeidsrutiner mellom de ulike aktørene (spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, hjem og ev. lokalsykehus) bl.a. ved å benytte digitale hjelpemidler.

Hvis det ender med at barnet/ungdommen dør vil vi bidra til mulighet for hjemmedød dersom ønskelig.

Prosjektet består av deltakere fra sykehusets barnepalliasjonsteam, helsesykepleiere i Leirfjord kommune (Helgeland), brukerrepresentanter (mødre) og UNN samvalgssenter. Det kan bli aktuelt å involvere flere kommuner.

InnoMed skal bistå med følgende:

  • Bistå i innsiktsarbeidet av de forskjellige praksisene som blir ført i behandlingen av denne pasientgruppen
  • Støtte i arbeidet rundt forankring og samhandling med de ulike aktørene fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten
  • Bistå i utarbeidelsen av pasientforløp
  • Hjelpe til med å finne nyttige digitale verktøy

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar