Digitalisert gruppetilbud på ReHabiliteringsklinikken, Helse Bergen

InnoMed støtter prosjektet med implementering av digitalisert gruppetilbud på ReHabiliteringsklinikken i Helse Bergen.

ReHabiliteringsklinikken i Helse Bergen har gjennom dette prosjektet mål om å:

  • Øke tilgjengeligheten til behandling for pasienter med sammensatte problemstillinger innen muskel – og skjelettplager/helse og arbeid 
  • Øke tilgjengeligheten på spesialisthelsetjeneste i samarbeid med kommunenenes lokalmedisinske sentre og frisklivssentraler 
  • Nå flere pasienter med eksisterende personell 
  • Nå pasienter fra andre lokasjoner/gi pasientbehandling med direktesendt gruppetilbud 
  • Bidra til kompetanseutveksling, samhandling og interaksjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 
  • Etablere en løsning som kan redusere uønsket variasjon mellom tilbud ut fra georgrafisk tilgjengelighet, ved at andre poliklinikker innen fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering kan benytte tilbud de ikke tilbyr i sin region 

 

ReHabiliteringsklinikken ønsker å overføre ideen ved Sunnaas sykehus: «Behandling blir gitt i sanntid både ved rehabiliteringssenteret ved fysisk oppmøte og via digital plattform for å nå flere pasienter utenfor sykehuset. De kan være hjemme, i lokaler i egen kommune e.l. 

InnoMed skal støtte prosjektet med forankringsarbeid mot leger, merkantile og ansatte ved frisklivssentralene i kommunene. Det er planlagt forankringsworkshops som InnoMed skal støtte med gjennomføring. Det vil også bli gitt bistand i overgang til utprøvingsfasen.