FACT Ung, Bydel Gamle Oslo

InnoMed støtter prosjektet i etablering av FACT Ung-teamet.

FACT Ung Gamle Oslo som er et tverrfaglig og oppsøkende behandlingsteam som arbeider med ungdom i alderen 12-18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og utfordringer. Teamet er et samarbeidsprosjekt mellom Nic Waals institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus og Bydel Gamle Oslo. 

Målet er å lage robuste og kunnskapsbaserte tilbud til unge med psykiske vansker og rusproblemer. Prosjektet er en del av nasjonal pilotering av FACT-ung modellen, og prosjektet samarbeider tett med FACT Ung Grünerløkka og FACT Ung St.Hanshaugen.  

InnoMed skal støtte prosjektet med å sikre at FACT Ung-teamet med å følge opp gevinster og etablering av en driftsdyktig modell.  

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar