Overvårkningslab, Bardu kommune

Overvåkningslab for sanntidsovervåkning av pasienter

Bardu kommune ser for seg utvikling av en overvåkningslab i tilknytning til interkommunalt legevakt som skal drive sanntidsovervåkning av pasienter . Bardu kommune har legevaktsentral og legevakt for kommunene Lavangen, Salangen, Målselv, Ibestad og Dyrøy. Gjennom en lab/oppfølgningsenter som har tilknyttet seg peronale vil ikke hjemmesykepleien eller legetjenesten måtte følge disse pasientene med hyppige besøk for måling og sjekk, dette rappporteres direkte til laben og de vil dermed få tilbakemeling når det er behov for uttrykning av hjemmesykepleien eller lege. Prosjektet søker å inkludere hjemmeboende pasienter med hjerte-og eller lungesykdom. Bardu kommune starter med pilotprosjekt og kartlegger pasienter som må kunne bruke utstyr selvstendig og som vil ha en gevinsrealisering. Fra pilotprosjektet til drift vil en lab/oppfølgingsenter kunne bli interkommunalt med etablering av samarbeidsavtaler.

InnoMed skal bistå prosjektet 'Overvåkningslab' med hvordan gå frem for å koble seg på andre initiativer (eksempelvis Nord-Troms prosjektet i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram).