Barn og unges helsetjeneste

Prosjekterfaring: Barn og unges helsetjeneste, Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal har implementert verktøyet «Barn og unges helsetjeneste» for å bidra til bedre og mer koordinerte tjenester for barn og unge som har psykiske helseplager.

I 2021 startet Helse Møre og Romsdal samarbeidsprosjektet Barn og unges helsetjeneste i Møre og Romsdal, et samarbeid mellom de 26 kommunene i Møre og Romsdal og Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Møre og Romsdal. Satsingen barn og unges helseteneste består av syv samhandlingsforløp for de vanligste psykiske plagene hos barn og unge. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene og skal gi brukere og fagpersoner bedre oversikt over ansvarsområder og roller. Ved å implementere de syv samhandlingsforløpene er målet å gi barn og unge med psykiske vansker rett behandling, på rett sted, til rett tid. InnoMed har bistått prosjektet med å forankre, tilpasse og implementere samhandlingsforløpene.

 

Les erfaringsrapporten fra InnoMeds arbeid i prosjektet i vedlagt fil. 

 

Dokumenter