eHjerteRehab

Prosjekterfaring: eHjerteRehab

Haukeland universitetssykehus har siden 2020 jobbet med å utvikle en digital løsning for hjerterehabilitering kalt eHjerteRehab. Målet er at rehabiliteringsprogrammet skal bli tilbudt og implementert ved alle sykehus som utfører utblokking av kransarterier hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. 

Sammendrag

eHjerteRehab bygger videre på CONCARDPCI-studien. I Norge blir 12 000 pasienter årlig behandlet for utblokking av hjertets kransårer. De fleste av disse pasientene (70-80%) deltar ikke i hjerterehabilitering. Dette skyldes blant annet at det er et stort pasientvolum, lang reisevei og få tilgjengelige hjerterehabiliteringsprogram. Behovet for et digitalisert rehabiliteringstilbud er derfor svært aktuelt, og pandemien har bidratt til å synliggjøre viktigheten av å utvikle alternativer til tradisjonell hjerterehabilitering.

Målet med løsningen er å styrke pasienten sin evne til å ta styring over egen helse og gjøre nødvendige livsstilsendringer for å forebygge nye hjerteendringer.

 

Forventede effekter og gevinster:

  • Møte rehabiliteringsbehovene til en stor pasientgruppe, uavhengig av tilgangen deres til tradisjonell hjerterehabilitering.
  • Redusere variasjon i kvalitet og tilgjengelighet til hjerterehabilitering ved å være et omfattende digitalt hjerterehabiliteringsprogram basert på internasjonale retningslinjer og pasientens preferanser.
  • Modernisere og digitalisere arbeidsprosesser som gir et mer sammenhengende og skreddersydd pasientforløp.

 

Les hele erfaringsrapporten i vedlagt fil.

 

 

Dokumenter

Prosjektleder

Tone Merete Norekvål

Leder forskningsgruppern PROCARD, hjerteavdelingen Haukeland Universitetssjukehus
tone.merete.norekval@helse-bergen.no