Samhandlingsprosjektet i UNN og Narvik kommune

InnoMed støtter Universitetssykehuset Nord-Norge og Narvik kommune med å samordne tjenester på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Universitetssykehuset Nord-Norge bygger et nytt sykehus og Narvik kommune bygger nytt helsehus. Begge organisasjoner har etablert OU-prosjekter, som samarbeider for bedre samordning av tjenester og løsninger mellom dem. Samlokaliseringen gir mulighet for å utvikle samordningskultur og -løsninger som f.eks. bruk av tverrfaglige team, felles stab- og støttefunksjoner, IKT-løsninger, informasjonsflyt, m.m. Prosjektet starter med pasientgruppen skrøpelige eldre, og vil skalere til andre pasientgrupper med tiden.

InnoMed støtter prosjektet med å kartlegge og samordne tjenester, kartlegge interessenter og drive forankringsaktiviteter og med gevinstrealisering på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

I 2022 fikk prosjektet utvidet støtten til gevinstrealisering under piloteringsfasen.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar