Tidlig hjemreise fra barselavdelingen, Kvinneklinikken Stavanger universitetssykehus

InnoMed skal bistå prosjektet 'Tidlig hjemreise fra barselavdelingen' med å utvikle et tjenestetilbud som gir mødrene muligheten til å velge tidlig utskrivelse fra barselavdelingen.

Barselomsorgen er et delt ansvar mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. I Sør-Rogaland har det vært begrensede muligheter for brukerne til å velge ulike tjenestetilbud innen barselomsorgen. Prosjektet har nå et felles mål om å utvikle et tjenestetilbud som gir mødrene muligheten til tidlig hjemreise fra barselavdelingen, definert som en hjemreise innen 24 timer etter fødselen, forutsatt at både mor og barn er friske. Målet er å tilby en helsetjeneste som gir trygghet og er likeverdig med et barselopphold for mødre og friske barn.

InnoMed vil bistå prosjektet med å styrke den kommunale forankringen.