Ung Arena + Vestfold

InnoMed støtter Helsefelleskapet i Vestfold med å utvikle et helhetlig helsetilbud basert på en utvidet «Ung Arena»-modell – på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt andre aktuelle aktører.

Prosjektet har som mål å imøtekomme unges behov for helhet, oversikt og egenkontroll i sitt møte med helse- og sosiale tjenester, forebygge videre utvikling av psykiske og/eller rusproblemer, samt initiere tidlig intervensjon fra spesialisthelsetjenesten ved behov.​ Prosjektet tar utgangspunkt i den etablerte «Ung Arena»-modellen som er opprettet i flere norske byer.  

Ung Arena + er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i Vestfold HF og de “gamle” Vestfold-kommunene (Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Færder, Horten og Holmestrand). Prosjektet har opprettet et ungdomspanel som medvirker i tjenesteutviklingen og vil ha en sentral rolle gjennom hele prosjektet.  

InnoMed har til nå bistått med forankrings- og innsiktsarbeid gjennom flere workshops og «Samhandlingsverksteder». Prosjektet får nå videre støtte til arbeid med implementering, pilotering og gevinstoppfølging.  

I 2022 fikk prosjektet videre støtte til å gjennomføre pilotering og gevinstoppfølging gjennom pilot og utarbeidelse av en implementeringsplan for selve tjenesten.

Nyttige lenker