Ung Arena+ Vestfold

InnoMed støtter Helsefelleskapet i Vestfold med å utvikle et helhetlig helsetilbud basert på en utvidet «Ung Arena» modell – på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt andre aktuelle aktører.

Prosjektet har som mål å imøtekomme unges behov for helhet, oversikt og egenkontroll i sitt møte med helse- og sosiale tjenester, forebygge videre utvikling av psykiske og/eller rusproblemer, samt initiere tidlig intervensjon fra spesialisthelsetjenesten ved behov.​ Prosjektet tar utgangspunkt i den etablerte «Ung-Arena» modellen som er opprettet i flere norske byer. 

Ung Arena+ er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i Vestfold HF og de “gamle” Vestfold-kommunene (Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Færder, Horten og Holmestrand). Prosjektet har opprettet et ungdomspanel som medvirker i tjenesteutviklingen og vil ha en sentral rolle gjennom hele prosjektet. 

InnoMed skal bistå med følgende: 

  • Støtte i arbeidet rundt forankring og samhandling mellom de ulike aktørene fra spesialisthelsetjenesten, kommunalhelsetjenesten og andre sentrale interessenter som NAV, VTFK og politiets forebyggende enhet m.fl. 
  • Bistå i tjenesteutviklingen med bla. bruk av tjenestedesign, herunder fasilitering av utviklingsprosesser mellom berørte aktører for å kartlegge behov og muligheter, og design av ny tjenestemodell. 
  • Rådgivning ifm. pilotering og tidligfase testing ved bruk av smidig tilnærming. 
  • Hjelpe med å utarbeide en verktøykasse for bredding av Ung Arena+ modell etter pilot. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar