Eksempel på en intervjuguide - Lister

Se et eksempel på en guide for pasientintervjuer fra Listerregionen.

Om eksemplet

Intervjuguiden er benyttet i prosjektet for SSHF. Lister – «for dem som trenger det mest». 

Hensikten med intervjuet var å innhente erfaringer fra pasienter som har vært med i 
prosjektet og som har mottatt hjemmebesøk etter utskrivelse fra sykehus. Innsikten ble 
benyttet i en erfaringsrapport som er publisert på våre nettsider.

 

Hvordan bruke:

Trykk på linken under for å laste ned eksemplet. Bruk det til inspirasjon og gjenbruk gjerne både strukturen og enkelte spørsmål.

Last ned dokumenter