Eksempler på brukerprofiler og scenarier

Se eksempler på hvordan du kan utforme brukerprofiler og scenarier for eldre, barn og unge, rus og psykiatri.

Om eksemplene

Brukerprofil er en beskrivelse av en representativ pasient eller tjenestebruker, mens scenarie er en enkel beskrivelse av hendelseser som skjedde før, under og/eller etter kontakt med helsevesenet. Å lage brukerprofiler og scenarier er nyttig i tjenesteutviklingen, da disse hjelper til med å eksemplifisere og konkretisere utfordringene.

Følgende brukerprofiler og scenarier er alle oppdiktede, men problemstillingene er representative for virkelige hendelser.

 

Hvordan bruke:

Eksemplene under kan være til inspirasjon eller tas i bruk i deres organisasjon med enkle tilpasninger.

Last ned dokumenter