Eksempler på funnark

Se hvordan du kan oppsummere funn fra intervjuer og observasjoner.

Om eksemplene

Filen under inneholder eksempler på ulike funnark fra prosjekter som har mottatt 
prosessveiledning fra InnoMed.

Funnark benyttes til å oppsummere sentrale funn fra intervjuer og observasjon.

 

Hvordan bruke:

Se på eksemplene til inspirasjon og gjenbruk gjerne oppsettet for oppsummering av funn. Dersom du trenger mer veiledning på hvordan utforme funnark, kan du laste ned «Analyseverktøy» fra KS sine nettsider.

Last ned dokumenter