Eksempler på personas for digital hjemmeoppfølging

Les eksempler på personas (brukerhistorier) for digital hjemmeoppfølging fra Vestlandsprosjektet.

-

Om eksemplene

Under følger eksempler på brukerhistorier (også kalt personas) for digital 
hjemmeoppfølging.

Historiene er laget av Vestlandsprosjektet for digital hjemmeoppfølging med 
utgangspunkt i pasientgruppene fra Nasjonal helse- og sykehusplan. 

 

Hvordan bruke:

Trykk på linken under for å laste ned eksemplene på brukerhistoriene. Du kan bruke dem til inspirasjon eller gjenbruke historiene med lokale tilpasninger.

Last ned dokumenter