Eksempler på personas for digital hjemmeoppfølging

Les eksempler på personas (brukerhistorier) for digital hjemmeoppfølging fra Vestlandsprosjektet.

Om eksemplene

Under følger eksempler på brukerhistorier (også kalt personas) for digital 
hjemmeoppfølging.

Historiene er laget av Vestlandsprosjektet for digital hjemmeoppfølging med 
utgangspunkt i pasientgruppene fra Nasjonal helse- og sykehusplan. 

 

Hvordan bruke:

Trykk på linken under for å laste ned eksemplene på brukerhistoriene. Du kan bruke dem til inspirasjon eller gjenbruke historiene med lokale tilpasninger.

Last ned dokumenter