Gevinsteksempler

Beskrivelse av prosjekter som viser oppnådde gevinster

InnoMed har samlet beskrivelser av ulike prosjekter som viser gevinster disse prosjektene har oppnådd. I tillegg til å presentere disse gevinstene, gir beskrivelsene også innsikt i formålet med hvert prosjekt, hvilke pasientgrupper de har betjent, samt prosjektenes tjenestemodell.

 

Prosjektene:

1. Digital hjemmeoppfølging for lungesyke i Oslo kommune

2. Digital hjemmeoppfølging for KOLS pasienter i Agder

3. Pasientsentrert helsetjenesteteam ved Ålesund sykehus og i Ålesund kommune

4. Digital hjemmeoppfølging til kronisk syke pasienter i Bodø kommune og ved Nordlandssykehuset

5. Bedre og sammenhengende tjenester til barn og unge i Helse Fonna-regionen

6. Digital sårbehandling for Helse Fonna, Ullensvang og Kvinnherad kommune

1. Digital hjemmeoppfølging for lungesyke i Oslo kommune

 Klikk på bildet:

Image
.

 

2. Digital hjemmeoppfølging for KOLS pasienter i Agder

 Klikk på bildet: 

Image
.

3. Pasientsentrert helsetjenesteteam ved Ålesund sykehus og i Ålesund kommune

 Klikk på bildet: 

Image
.

1. Person-centred, integrated and proactive care for multimorbid elderly with advanced care needs: a propensity score-matched controlled trial, kan leses her.

4. Digital hjemmeoppfølging til kronisk syke pasienter i Bodø kommune og ved Nordlandssykehuset

 Klikk på bildet: 

Image
,

5. Bedre og sammenhengende tjenester til barn og unge i Helse Fonna-regionen

 Klikk på bildet: 

Image
.

6. Digital sårbehandling for Helse Fonna, Ullensvang og Kvinnherad kommune

 Klikk på bildet: 

Image
.