Mal for fremdriftsplan

Last ned en enkel mal for fremdriftsplan med et utfylt eksempel.

Om malen

Fremdriftsplan er et arbeidsdokument og et nyttig verktøy som gir dere en god oversikt over hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal gjennomføres i prosjektet. Ved å plassere ansvar, estimere hvilke uker delaktivitetene skal gjennomføres og markere status underveis vil dere få en god oversikt over milepæler og fremdriften i prosjektet.

 

Hvordan bruke:

Last ned malen under. Den inneholder brukerveiledning og et utfylt eksempel.


I innovasjonsprosjekter av større omfang er det viktig å utarbeide grundig prosjektplan med prosjektdokumentasjon - prosjektmandat, prosjektforslag, styringsdokument for prosjektet og sluttrapport.  Maler for dette finner du på KS sine nettsider.

Last ned dokumenter