Mal for fremdriftsplan

Last ned en enkel mal for fremdriftsplan med et utfylt eksempel.

-

Om malen

Fremdriftsplan er et arbeidsdokument og et nyttig verktøy som gir dere en god oversikt over hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal gjennomføres i prosjektet. Ved å plassere ansvar, estimere hvilke uker delaktivitetene skal gjennomføres og markere status underveis vil dere få en god oversikt over milepæler og fremdriften i prosjektet.

 

Hvordan bruke:

Last ned malen under. Den inneholder brukerveiledning og et utfylt eksempel.


I innovasjonsprosjekter av større omfang er det viktig å utarbeide grundig prosjektplan med prosjektdokumentasjon - prosjektmandat, prosjektforslag, styringsdokument for prosjektet og sluttrapport.  Maler for dette finner du på KS sine nettsider.

Last ned dokumenter