Mal for kommunikasjonsplan

Last ned en mal for kommunikasjonsplan med et utfylt eksempel.

-

Om malen

Kommunikasjonsplanen skal vise hva som skal kommunisere til hvem, samt når og hvordan dette skal gjøres.

En god kommunikasjonsplan skal inneholde målgruppe/mottakere, budskap og aktiviteter, og hvem som er ansvarlig avsender.

 

Hvordan bruke:

Last ned malen ved å trykke på linken under. Malen inneholder brukerveiledning og et utfylt eksempel fra Helse Vest.

Når du lager kommunikasjonsplanen:

  • Ta utgangspunkt i målgruppe- eller interessentanalysen for å definere aktuelle målgrupper/mottakere. 
  • Tilpasss kommunikasjonsaktiviteter milepælsplanen/fremdriftsplan til prosjektet.
  • Følg brukerveiledning i malen til utarbeidelse av aktiviteter, formulering av budskap og valg av kanal.
  • Ta gjerne kontakt med kommunikasjonsavdelingen for å få innspill til komunikasjonsplanen, inkludert budskap, kanal og tidsrekkefølge.

Last ned dokumenter