Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet: Resultater for Ung Arena+

Prosjekt Ung Arena+ har benyttet utenfor-regnskapet for å beregne og vise verdien av å investere i forebyggende tiltak rettet mot forskjellige målgrupper i alderen 13 – 19 år.

Mange barn og unge får ikke den hjelpen de trenger fordi de opplever at tjenestene er vanskelig tilgjengelige, de oppleves stigmatiserende, og de er for lite brukerorienterte.

Ung Arena+ er et tiltak for å svare på barn og unges behov for å ha noen å snakke med og gi råd og veiledning innen psykisk helse og rus, i tillegg til praktisk hjelp i en ungdomstid med store psykiske, fysiske og sosiale omveltninger.

Prosjekt Ung Arena+ har benyttet utenfor-regnskapet for å beregne og vise verdien av å investere i forebyggende tiltak rettet mot forskjellige målgrupper i alderen 13 – 19 år. Utenfor-regnskapet er en investeringsmodell for forebyggende tiltak. Modellen har som formål å gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å ta langsiktige investerings-beslutninger, samt gjøre det enklere å samle kostnader og gevinster ved forebygging hos de enkelte aktørene og for hele samfunnet.

I vedlagt rapport trekkes det frem et eksempel for beregningene av effekten av tiltakene på målgruppen angst eller depresjon i alderen 13-19 år. Vi vil presisere at dette bare er et eksempel gitt bestemte betingelser, hvor simuleringen er basert på forutsetninger som er usikre. 

Les mer om Ung-Arena + prosjektet, utenfor-regnskapet og resultater fra utenfor-regnskapet i Ung Arena+ prosjektet i vedlagt fil lengre ned på denne siden.

 

 

Utenfor-regnskapet: Resultater for Ung Arena+

Les rapporten med mer info om Ung-Arena + prosjektet, utenfor-regnskapet og resultatene i vedlagt fil.

Last ned dokumenter