Illustrasjon av hvordan en pasient kan oppleve helsetjenesten.

Veiviser videokommunikasjon

Veiviseren er utarbeidet for deg som skal bruke videokommunikasjon mellom pasienter, primær og spesialisthelsetjenesten.

Veiviseren har fokus på organisatorisk utvikling og implementering av tjenesteforløp støttet av video. Den kan brukes både om du har tatt i bruk video tidligere og om du er helt fersk på området.

Veiviseren bygger på innsikt som InnoMed har etablert etter bred behovsgjennomgang i kommuner og helseforetak i mars, april og mai 2020. InnoMed har sett på hva som er gjort i helseforetak og kommuner for å sette videokommunikasjon i drift. Sentrale tjenesteytere har hele veien delt erfaringer og suksesshistorier fra sine prosjekter, og har bidratt til å kvalitetssikre veiviseren. Viktige bidragsytere har vært Sunnaas sykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Bardu kommune, Indre Østfold kommune og Bodø kommune. Takk til dere!

Det er ingen snarveier til å innføre trygge tjenesteforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. En av utfordringene som må løses er å finne ut hvilke typer tjenester eller konsultasjoner som kan løses med videokommunikasjon. Veiviseren er et bidrag for å sikre god kommunikasjon mellom pasienter og primær- og spesialisthelsetjenesten.

Videokommunikasjon og annen digital samhandling forutsetter at både teknologiske og organisatoriske løsninger fungerer sammen. Det er derfor viktig at både ledelsen og ansatte i alle berørte avdelinger og enheter er involvert i planlegging og implementering av de nye løsningene. 

Denne veiviseren hjelper dere med å strukturere innføringsarbeidet. Den gir veiledning fra behovsfasen og frem til videokonsultasjoner er en naturlig del av tjenesten på tvers av nivåene. Vil du høre mer om veiviseren og bidragsyterne for å få den realisert? 

 

Veiviserens oppbygging

Under hver fase finner du en sjekkliste som dere kan bruke for å undersøke hvilke områder som din kommune eller ditt helseforetak har utført, og hvilke områder i veiviseren som er aktuelle for akkurat ditt prosjekt.

Avdekke behov og etablere samarbeid

Image
Illustrasjon Avdekke behov og etablere samarbeid

Velkommen til veiviseren! Detaljene finner du i dokumentet nedenfor. Det første steget dere tar handler om å avdekke behov og å etablere samarbeid:

  • Avdekke mulige bruksområder
  • Kartlegge behov
  • Definere målsetning for tjenesten
  • Etablere samarbeidsprosjekt

 

Det kan hende at dere har gjort noen av aktivitetene før dere tar i bruk veiviseren. Bruk sjekklista for å sjekke hva dere trenger og hva dere har gjort fra før.

Image
Sjekkliste fase 1 behov og etablere samarbeid

 

Last ned dokumenter

Designe forløp

Image
Illustrasjon designe forlop

Nå skal dere designe forløpet. Nye tjenesteforløp skal etableres og grunnlaget for løsningene kartlegges. Den andre fasen består av: 

  • Designe tjenesteforløp
  • Kartlegge funksjonelle og tekniske krav.

Bruk sjekklista for å undersøke hva dere har utført tidligere og finne ut hva som er mest aktuelt for ditt prosjekt.

Image
Sjekkliste fase 2 designe forlop

 

Last ned dokumenter

Implementere ny tjeneste

Image
Illustrasjon implementere losning

 

Nå skal dere implementere løsningen dere har designet. Her er det viktig å gjøre en grundig jobb, ikke minst med organisasjonen og endringsledelse. Den tredje fasen består av: 

  • Forberede implementering 
  • Lage felles arbeidsprosesser og rutiner
  • Implementere ny tjeneste.

Bruk sjekklista for for å sikre at dere får med dere alle aktivitetene.

Image
Sjekkliste fase 3 implementere losning

Last ned dokumenter

Drifte og evaluere tjenesten

Image
Illustrasjon Drifte og evaluere tjenesten

Gratulerer med implementert tjenesteinnovasjon! Nå kan dere ta en liten pause før dere må stå på slik at innovasjonen blir brukt og videreutviklet. Vær støttende og gi superbrukerne og ambassadørene gode arbeidsvilkår.

Bruk sjekklista for å være sikker på at dere har husket alt.

Image
Sjekkliste fase 4 drifte og evaluere tjenesten

 

Last ned dokumenter