.

Verktøykasse: Digital hjemmeoppfølging

Samling av nyttige verktøy og eksempler for prosjekter som skal i gang med digital hjemmeoppfølging.

InnoMed har lang erfaring med å støtte prosjekter med implementering av digital hjemmeoppfølging og har i løpet av 2023 støttet 15 lokale samarbeidsprosjekter i et prosjekt om spredning av digital hjemmeoppfølging. Gjennom dette prosjektet har InnoMed samlet opp gode eksempler, råd og anbefalte aktiviteter for å gjennomføre en vellykket implementering. Verktøyene er lagt innenfor følgende kategorier:

  • Egenbehandlingsplan
  • Gevinstrealisering
  • Informasjonsbrosjyre
  • Kartleggingsskjema
  • Rutiner og prosedyrer
  • Tjenesteforløp og prototyper
  • Kvikk-guide til digital hjemmeoppfølging
  • Filmer og webinarer

 

Les mer om verktøykassen og finn verktøyene på denne siden.