.

Verktøykasse: Digital hjemmeoppfølging

Denne siden samler nyttige verktøy og eksempler for prosjekter som skal i gang med digital hjemmeoppfølging.

InnoMed har lang erfaring med å støtte prosjekter med implementering av digital hjemmeoppfølging og har i løpet av 2023 støttet 15 lokale samarbeidsprosjekter i et prosjekt om spredning av digital hjemmeoppfølging. Gjennom dette prosjektet har InnoMed samlet opp gode eksempler, råd og anbefalte aktiviteter for å gjennomføre en vellykket implementering. Se vedlagte filer.

Informasjonsbrosjyre

Se vedlagt fil.

Last ned dokumenter

Kvikk-guide til digital hjemmeoppfølging

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en kvikk-guide til innføring av digital hjemmeoppfølging. Guiden er basert på erfaringer fra prosjektene som har deltatt i utprøvingen av digital hjemmeoppfølging, og kartlegging av behov hos kommuner og helseforetak som vurderer å ta i bruk tjenesten.

Les kvikk-guiden her

Filmer og webinarer

Se nyttige filmer og webinarer ved å klikke på linkene:

 

 

 

 

 

  • Digital hjemmeoppfølging: en webinarserie. Digital hjemmeoppfølging er en webinarserie for alle i helsesektoren og forskningsmiljøer som er interessert i velferdsteknologi og hjemmeoppfølging med digitale hjelpemidler.