Nasjonal møteplass for DHO: samling

InnoMed arrangerer samling i Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus.

Publisert 06.10.2023

Arrangementet er rettet mot medlemmene i Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus.

Møtet avholdes 6. november dagen før EHiN-konferansen (7. og 8. november), og det legges derfor opp til et hybrid møte; digitalt på Teams og fysisk i Oslo-området.  

Kalenderinvitasjon og mer info er sendt til nettverksmedlemmene. Du kan også melde deg på arrangementet her.

 

Tema: brukermedvirkning i digital helsetjenester

  1. Innledning fra InnoMed
  2. Erfaringsdeling fra prosjekter som har etablert digital hjemmeoppfølging i drift
  3. Digitale helsetjenester til pasienter med kreft - Andreas Høiaas, Kreftforeningen
  4. Brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester - Megan Bradway, Norsk senter for ehelseforskning
  5. Avslutning

 

Opptak av samlingen finner du her.

-
Web/Fysisk - nettverksmedlemmene blir invitert