Utarbeidet i nov 21 i prosessveiledningen for Sørlandet sykehus.