Forskningen som eHjerteRehab-prosjektet bygger på.