Rapport fra pilotering av sykehusforløp for KOLS-pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging. Februar 2021.