Behandlingshjelepmidler

Prosjekterfaring: Prosjekt Bever

Behandlingshjelpemidler i det virtuelle sykehus

Gjennom forprosjektet Bever (Behandlingshjelpemidler i det virituelle sykehus) utforsket Vestre Viken mulighetene for et hovedprosjekt som tar sikte på å utvikle enkle og brukervennlige løsninger for pasienter med medisinsk utstyr hjemme. Med i forprosjektet var Sunaas, Dips, Soft Pro, HelseHub, Sykehuspartner og HelseNord. InnoMed bistod forprosjektet med å kartlegge og vislualisere dagens og ideell løsning.

 

Les erfaringsrapporten fra InnoMeds arbeid i prosjektet i vedlagt fil. 

Dokumenter