Eksempel på en forankringspresentasjon

Les presentasjon som ble benyttet i Agderregionen for forankring av satsingen på digital hjemmeoppfølging mot kommuner og fastleger.

Om eksemplet

Presentasjonen under har blitt benyttet i forankringsrabeidet i Agderregionen. Målgruppen for presentasjonen er kommuner og fastleger. 

Presentasjonen forklarer hva digital hjemmeoppføling er, og hvilke gevinster 
det medfører.

Les mer om arbeidet med digital hjemmeoppfølging i regionen ved å følge linken.

 

Hvordan bruke:

Presentasjonen kan være til inspirasjon for hvordan utforme en forankringspresentasjon for satsingen på digital hjemmeoppfølging.

Last ned dokumenter