Eksempel på en intervjuguide - Agder

Se et eksempel på en guide for pasientintervjuer fra Agderregionen.

Om eksemplet

Intervjuguiden er benyttet i prosjektet Digital hjemmeoppfølging på Agder. Hensikten med 
intervjuet var å innhente erfaringer fra pasienter som har blitt inkludert og fått tilbud om 
digital hjemmeoppfølging fra sykehus med overgang til TMS (telemedisinsk sentral).

 

Hvordan bruke:

Trykk på linken under for å laste ned eksemplet. Bruk det til inspirasjon og gjenbruk gjerne både strukturen og enkelte spørsmål.

Last ned dokumenter