Eksempel på en intervjuguide - Helse Bergen

Se et eksempel på en guide for ansattintervjuer fra Helse Bergen.

Om eksemplet

Intervjuguiden er benyttet i prosjektet ROP, der InnoMed støtter Helse Bergen med  prosessveiledning. Prosjektet har som mål å forbedre helsetjenestene til pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer som har hyppige innleggelser i sykehus.

Som en del av dette gjennomførte prosjektet innsiktsintervjuer med ansatte i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Intervjuguiden under ble benyttet i samtaler med aktører fra kommunehelsetjenesten.

 

Hvordan bruke:

Trykk på linken under for å laste ned eksemplet. Bruk det til inspirasjon og gjenbruk gjerne både strukturen og enkelte spørsmål.

Last ned dokumenter