Eksempel på en intervjuguide - Sykehuset Innlandet

Se et eksempel på en guide for ansattintervjuer fra Sykehuset Innlandet.

Om eksemplet

Intervjuguiden er benyttet i prosjektet Helsetjenester på nye måter, der InnoMed støtter 
Sykehuset Innlandet med prosessveiledning. I prosjektet ønsket vi å utforske hvordan 
sykehuset kan organisere seg for å gi bedre tjenester til pasienter med kroniske lungelidelser. 

Som en del av dette gjennomførte prosjektet innsiktsintervjuer med ansatte i 
hjemmetjenesten og ansatte på lungeavdelingen på sykehuset, for å kartlegge hvilke 
utfordringer, flaskehalser og muligheter de så for pasientgruppen. Intervjuene varte i 30 min.

 

Hvordan bruke:

Trykk på linken under for å laste ned eksemplet. Bruk det til inspirasjon og gjenbruk gjerne både strukturen og enkelte spørsmål.

Last ned dokumenter