Eksempel på idémyldring - leverandørdialog

Se et eksempel på et resultat fra idémylding i en gruppe rundt dialog med leverandørmarkedet.

Om eksemplet

Idémyldringen i eksemplet omhandlet dialogprosessen med leverandørmarkedet i prosjektet 
«Behandlingslinje for barn og unge med hjerneskade», Helse Sør-Øst.

Prosjektets mandat sier følgende om dialogprosessen: «Gjennom dialogmøtet skal prosjektet samhandle med utøvere i kommunen. Prosjektet vil innhente førstelinjens perspektiv på, samt diskutere, overordnede temaer som er relevant for behandlingslinjen som skal implementeres, herunder også mangler og barrierer ved det eksisterende tilbudet. Prosjektet vil gjennom dialogmøtet i tillegg be om innspill fra deltakerne vedrørende hvilke emner/temaer som bør finnes tilgjengelig i informasjonsmateriell som en «kompetansepakke» rundt det enkelte barnet som skal følges opp.»

Du kan lese mer om prosjektet ved å følge linken.

 

Hvordan bruke:

Bruk eksemplet under til inspirasjon. Om du ønsker å lære mer om hvordan bruke idémyldring som en teknikk i arbeidet med tjenesteinnovasjon, kan du sjekke KS sin side med veiledning og verktøy for det. 

Her er noen gode digitale verktøy for idémyldring:

 

Alle disse verktøyene har en gratis versjon du kan bruke.

Last ned dokumenter