Eksempel på innsiktsarbeid

Se eksempel på innsikter fra prosjektet "Behandllingslinje for barn og unge med hjerneskade", Helse Sør-Øst.

Om eksemplet

InnoMed har bistått Helse Sør-Øst med innsiktsarbeid i prosjektet «Behandlingslinje for barn og 
unge med hjerneskade». Les mer om prosjektet ved å følge linken.


Formålet var å kartlegge behov for informasjon og kompetanse hos barn med ervervet hjerneskade og deres foreldre og søsken. Det ble intervjuet 10 informanter via videokonferanse eller telefon. På bakgrunn av funnene ble utformet konsepter for brosjyre og forslag til innhold på nettsted.

Presentasjonen under oppsummerer resultatene fra innsiktsarbeidet. Den inneholder:

  • Beskrivelse av metoden
  • Intervjuguide som ble benyttet i alle intervjuer
  • Oppsummering av funn
  • Beskrivelse av konsepter for brosjyre og forslag til innhold på nettsted

 

Hvordan bruke:

Presentasjonen kan brukes til inspirasjon for hvordan gjennomføre og oppsummere innsiktsarbeid. Du kan også gjenbruke både metoder og maler vist i presentasjonen. Videre inneholder funnene fra arbeidet viktige erfaringer som du kan ta med videre i deres prosjekter rettet mot lignende problemstillinger.

Last ned dokumenter