Eksempler på gevinster av digital hjemmeoppfølging ved covid-19

Les gevinster som Agderregionen har realisert med digital hjemmeoppfølging for covid-19.

Om eksemplene

Presentasjonen under inneholder tre brukercaser som InnoMed utarbeidet for Agderregionen 
basert på erfaringer fra pasienter som har fått digital hjemmeoppfølging for covid-19. Brukercasene viser eksempler på gevinster som kan oppnås for ulike pasientgrupper.

Les mer om arbeidet med digital hjemmeoppfølging i regionen ved å følge linken.

 

Hvordan bruke:

Les eksemplene for inspirasjon for hvilke gevinster digital hjemmeoppfølging kan gi, og for hvordan de kan identifiseres og dokumenteres. Presentasjonen kan også benyttes for forankring av satsingen på digital hjemmeoppfølging i din organisasjon.

 

Les også gjerne hele erfaringsrapporten fra utprøvingen på Helsedirektoratet sine nettsider.

Last ned dokumenter