Eksempler på tjenesteforløp for videokommunikasjon

Se eksemplene på tjenesteforløp for videokommunikasjon fra Nordlanssykehuset og Bardu kommune.

Om eksemplene

Under følger tjenesteforløp for videokommunikasjon utarbeidet på Nordlandssykehuset og i Bardu kommune.

Om du ønsker å lære mer om hvordan implementere videokommunikasjon i din organisasjon, kan du gå til vår Veiviser for videokommunikasjon.

 

Hvordan bruke:

Tjenesteforløpene er ment som eksempler og er på ingen måte «fasit». Hver virksomhet trenger å gjøre egne vurderinger og tilpasninger ut ifra lokale behov og forhold, men forløpene kan gjerne brukes til inspirasjon og læring.

Last ned dokumenter