Mal for risikoanalyse

Last ned en enkel mal for gjennomførelse av risikoanalyse.

Om mal

En risikoanalyse gjennomføres for å identifisere eventuelle trusler eller uønskede hendelser et prosjekt kan stå ovenfor, sannsynligheten for at truslene inntreffer og hvilke negative konsekvenser truslene kan få for prosjektet. En slik analyse legger grunnlaget for videre tiltak som prosjektet kan innføre for å forebygge risiko.

Det anbefales at risikologgen brukes aktivt fra oppstart av prosjektet og er et eget agendapunkt på alle prosjektgruppemøter for at prosjektgruppen aktivt følger opp prosjektet sammen.

 

Hvordan bruke:

Last ned malen ved å trykke på linken under. I malen finner du også en brukerveiledning.

Last ned dokumenter