Nytt forløp for skrøpelige eldre - erfaringer fra pilotering

Sykehuset i Vestfold piloterer nå et bedre forløp for skrøpelige eldre pasienter som legges inn ved Akuttsenteret i Vestfold.

Prosjektet startet opp i 2022, og InnoMed ble koblet på i forbindelse med oppstarten av innsiktsarbeidet våren 2022. InnoMed har siden bistått prosjektet med å gjennomføre innsiktsarbeid, tjenesteutvikling, og gjennomføre og evaluere pilot 1.

Med prosjektet ønsker Sykehuset i Vestfold å møte den skrøpelige pasienten med et skreddersydd forløp der helsepersonell benytter felles verktøy og kriterier for iverksette tiltak for pasientgruppen. Resultatmåling for prosjektet er å implementere forløp for skrøpelige eldre med dedikert personell, og å installere og evaluere opplevelsesdesign og sensorteknologi i dedikert rom i nytt akuttsenter. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet har nå gjennomført sin første pilot, les mer om erfaringene fra piloteringen i vedlagt dokument.

Erfaringer fra pilotering

Vi har samlet erfaringene fra piloteringen og gevinster i vedlagt fil. 

Last ned dokumenter