sår

Implementeringsguide for videokommunikasjon på sykehus

Implementeringsguiden er utarbeidet for deg som skal bruke videokommunikasjon mellom helsepersonell og pasient på pasientrom.

Den har fokus på de aktivitetene som må gjennomføres for å få til implementering av video, og guiden følges stegvis. Implementeringsguiden kan brukes både om du har tatt i bruk video tidligere og om du er helt fersk på området.

Implementeringsguiden bygger på innsikt som InnoMed har etablert etter å ha veiledet akuttmottaket på Diakonhjemmet sykehus med å implementere video på avdelingen. Akuttmottaket ved Diakonhjemmet sykehus har siden utbruddet av pandemien opplevd høyt arbeidspress. Mange uavklarte smittepasienter førte til stort behov for isolasjonsrom, og personalet løp kontinuerlig risiko for kontaminering med virus. InnoMed støttet akuttmottaket med å planlegge og gjennomføre bred innsikt ved hjelp av intervjuer og observasjoner for å vurdere pasientforløp og arbeidsflyten på avdelingen. Innsikten avdekket at innføring av videokommunikasjon mellom helsepersonell og pasient på smitterom innebar potensial for å bedre omsorgsnivået, samt effektivisere arbeidsflyten på avdelingen. Det ble besluttet å gjennomføre utprøving av videokommunikasjon mellom pasient på smitterom og helsepersonell utenfor smitterom. Les mer om prosjektet som InnoMed gjennomførte for Diakonhjemmet

Basert på utprøvingen på Diakonhjemmet sykehus sitt akuttmottak har InnoMed utarbeidet en guide for implementering av videoløsning. Denne guiden er like aktuell etter pandemien, og er også aktuell for andre sykehusavdelinger utover akuttmottak.

Implementeringsguiden

Du kan laste ned implementeringsguiden for videokommunikasjon ved å trykke på linken under. 

Last ned dokumenter